Βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα η συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision.

Σε ποιον ημιτελικό κληρώθηκαν Ελλάδα και Κύπρος

Στον αέρα η συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision

Το δρόμο για τη συμμετοχή και των τριών δισκογραφικών εταιρειών ανοίγει η ΕΡΤ ρίχνοντας πολύ… νερό στο κρασί της ώστε να μην κατηγορηθεί ότι φέρει «οικονομικά εμπόδια», διασφαλίζοντας όμως ότι δεν θα κατηγορηθεί ότι «πετά χρήματα για το πανηγυράκι της Eurovision» αλλά και ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις για αξιοπρεπή εμφάνιση της χώρας μας στο διαγωνισμό τραγουδιού.
Πάντως είναι σίγουρο ότι μετά από τους όρους που αποφάσισε να θέσει η ΕΡΤ δεν θα υπάρχει καμία εύλογη δικαιολογία από τις δισκογραφικές εταιρείες να μην συμμετέχουν στον ελληνικό τελικό. Ενώ λοιπόν όπως σας είχαμε αποκαλύψει η αρχική σκέψη ήταν οι τρεις δισκογραφικές εταιρείες (PANIK, SPICY, SPIDER) να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές ύψους 100.000 ευρώ και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη βδομάδα τους ανακοινώθηκε πως θα είναι 90 χιλιάδες με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις, αποφασίστηκε τελικά πως η εγγυητική επιστολή θα κατέβει αρκετά.

Στην επιστολή λοιπόν, το ιδιωτικό συμφωνητικό, που απέστειλε η ΕΡΤ ζητείται μεταξύ άλλων να καταβληθεί εγγυητική επιστολή ύψους 20.000 ευρώ «για την καλή εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για τον 63ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της EUROVISION». Όπως αναφέρεται «Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία, προκειμένου να συμμετέχει στον Ελληνικό Τελικό, αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να εκδώσει έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το παρόν, αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής, ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), σύμφωνα με υπόδειγμα που προσαρτάται στο παρόν. Η μη προσκόμιση στην Ε.Ρ.Τ. της ως άνω εγγυητικής επιστολής έως την ορισθείσα ανωτέρω ημερομηνία θα συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τον Ελληνικό Τελικό. Σε περίπτωση που α) το τραγούδι, με το οποίο θα συμμετέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον Ελληνικό Τελικό δεν προκριθεί, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ έως τις 12 Μαρτίου 2018, β) αν το τραγούδι προκριθεί, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ρ.Τ. μέχρι τις 20.05.2018 και θα επιστρέφεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά την έκδοση βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ρ.Τ. για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης όλων των οικονομικής φύσεως υποχρεώσεών της. Η εξόφληση θα αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα των σχετικών νομίμων παραστατικών».

Εκτός όμως από την εγγυητική επιστολή τονίζεται ότι θα υπάρξει και ποινική ρήτρα 90.000 ευρώ αν δεν πράξουν τα δέοντα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Σε κάθε περίπτωση, πλην ανωτέρας βίας, μη εμπρόθεσμης ή μη προσήκουσας ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν, θα καταρρίπτει σε βάρος της ποινική ρήτρα ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€). Το ποσό αυτό συμφωνείται δίκαιο, εύλογο και ανταποκρινόμενο στην ελάχιστη ζημία που θα υποστεί η Ε.Ρ.Τ., λόγω της ασυνέπειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του κλονισμού της αξιοπιστίας της έναντι των τηλεθεατών και της EBU, χωρίς να απαιτείται απόδειξη της ζημίας. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα λοιπόν οι τρεις δισκογραφικές εταιρείες πρέπει να καταθέσουν υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό καθώς και την εγγυητική επιστολή για να συμμετέχουν στον Ελληνικό Τελικό που έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου. Βέβαια δεν αποκλείεται όταν δοθούν κι επίσημα τα τραγούδια στη δημοσιότητα να υπάρξουν… ενστάσεις που προς το παρόν έχουν υποβληθεί… ανεπίσημα.

Τέλος αν και επιθυμία της ΕΡΤ είναι η διαδικασία να διεξαχθεί ομαλά, εντούτοις αν υπάρξουν εξελίξεις που θα τινάξουν τον Ελληνικό Τελικό στον αέρα από… άλλους υπαίτιους ή αν ακόμα και διαπιστωθεί ότι τα τραγούδια δεν είναι… όπως πρέπει να είναι, τότε να θυμίσω ότι η δημόσια τηλεόραση έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι πιστεύει ορθό για την αξιοπρεπή συμμετοχή της χώρας μας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision…!

πηγή: Newsit / Γρηγόρης Μελάς

Σχόλια