Ποιοι είμαστε;

Το GetGreekMusic είναι ο μεγαλύτερος κατάλογος ελληνικής μουσικής στο διαδίκτυο. Στόχος μας είναι η ελληνική μουσική να είναι εύκολα προσβάσιμη στο παγκόσμιο κοινό και τα ελληνικά τραγούδια να ακούγονται σε όλο το κόσμο. Λαïκό, ροκ, έντεχνο, Pop, ρεμπέτικο, αλλά και video από Live συναυλίες, βρίσκονται στο κανάλι μας στο Youtube καθώς και στο www.getgreekmusic.gr .

Τραγούδι: Carantino Manouch
Καλλιτεχνης: Imam Baildi

// Function to get a cookie value by name function getCookie(name) { var value = "; " + document.cookie; var parts = value.split("; " + name + "="); if (parts.length == 2) return parts.pop().split(";").shift(); } // Function to set a cookie with a given name, value, and expiration in days function setCookie(name, value, days) { var expires = ""; if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000)); expires = "; expires=" + date.toUTCString(); } document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/"; } // Determine which banner to display var tracker = getCookie("my-unique-tracker-61263"); if (tracker == null) { // New user, show banner A document.write(''); document.write(''); setCookie("my-unique-tracker-61263", "a", 30); } else { // Returning user, show banner B or C var lastBanner = getCookie("my-last-banner-61263"); if (lastBanner == "b") { // Show banner C document.write(''); document.write(''); setCookie("my-last-banner-61263", "c", 30); } else { // Show banner B document.write(''); document.write(''); setCookie("my-last-banner-61263", "b", 30); } }