Τραγούδια για την 25η Μαρτίου και την Ελληνική Επανάσταση.

Τραγούδια, ορχηστρικά θέματα και απαγγελίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γιορτές για την  Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Να ‘τανε το 21

Τη Υπερμάχω

Θούριος

Σαράντα Παλικάρια

Περήφανοι όλοι

Τσάμικος

Όλα τα έθνη πολεμούν

Άκρα του τάφου σιωπή

Το χάραμα επήρα

Πόλεμος

Κλέφτικη ζωή

Σχόλια