Μηδενιστής

Μηδενιστής

‘Eνα τραγούδι με έντονο κοινωνικό περιεχόμενο που μιλάει για όλους και για όλα ήρθε από τον Μηδενιστή.

«Έτος 2013» Αυτό ζούμε. Αυτό βιώνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα… Kαι αυτό θα αλλάξουμε!

Τα πολλά λόγια όπως έχει αποδειχτεί, είναι φτώχεια.

 

Σχόλια